Trong báo cáo vừa mới phát hành của Công ty Chứng khoán Bảo Việt, từ ngày 26-8 đến 30-8, tỉ giá trung tâm tăng 6 đồng, từ mức 23.127 VND/USD lên mức 23.133 VND/USD.

Tuy vậy, tỉ giá giao dịch thực tế tại các ngân hàng thương mại lại giảm từ mức 23.201 VND/USD xuống còn 23.196 VND/USD. Khoảng cách giữa tỉ giá trung tâm và tỉ giá thực tế tại các ngân hàng thương mại tiếp tục thu hẹp, chỉ còn 63 đồng.

Bảo Việt cũng cho biết tuần qua, Ngân hàng Nhà nước thực hiện bơm ròng 31.133 tỉ đồng qua thị trường mở để hỗ trợ lãi suất. Nguyên nhân lãi suất liên ngân hàng trong tuần vừa qua tăng mạnh đột biến, có thời điểm lãi suất kỳ hạn qua đêm đạt mức 4,8%/năm. Đóng cửa tuần, lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao quanh 4%/năm.

Theo Bảo Việt, thanh khoản hệ thống căng thẳng có thể xuất phát từ yếu tố mang tính thời điểm (dịp nghỉ lễ 2-9) cũng như khả năng thay đổi về nguồn vốn Kho bạc Nhà nước gửi tại hệ thống ngân hàng thương mại trong thời gian tới.

Bảo Việt cũng cho rằng thanh khoản hệ thống có biểu hiện căng thẳng trở lại càng khiến triển vọng giảm mặt bằng lãi suất cho vay nói chung trở nên khó khăn hơn.