Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong tuần từ 10 đến 14-8, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND của các tổ chức tín dụng (TCTD) có xu hướng giảm. Hiện lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng. 

Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng, lãi suất huy động dao động trong khoảng 3,7 - 4,25%/năm. Tiền gửi có kỳ hạn từ sáu tháng đến dưới 12 tháng sẽ có mức lãi suất từ 4,4 - 6,4%/năm. Từ kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, mức lãi suất tiền gửi sẽ là 6 - 7,3%/năm.

Hiện lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Cũng theo thống kê của NHNN, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của TCTD có xu hướng giảm. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,0%/năm.

Trong khi đó, lãi suất cho vay USD ngắn hạn phổ biến ở mức 3 - 4,5%/năm, lãi suất cho vay USD trung, dài hạn duy trì quanh mức 4,2 - 6%/năm.

Ngân hàng cho nhau vay với lãi suất siêu thấp - ảnh 1
So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tiếp tục giảm nhẹ.

So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tiếp tục giảm nhẹ. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm chỉ còn 0,2%/năm, một tuần là 2,29%/năm và một tháng là 0,59%/năm.

 Lãi suất bình quân USD liên ngân hàng trong tuần dao động không đáng kể so với mức lãi suất tuần trước ở các kỳ hạn. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, một tuần và một tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,14%/năm và 0,43%/năm. Đây là mức lãi suất cho vay siêu thấp mà các tổ chức tín dụng cho nhau vay trên thị trường liên ngân hàng.