Sáng 29-3, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội với hàng loạt nội dung quan trọng. Trong các tờ trình tới đại hội cổ đông lần này có một tờ trình về việc VIB sẽ tăng vốn điều lệ thêm hơn 2.400 tỉ đồng lên tối đa 8.100 tỉ đồng. VIB sẽ dùng gần 2 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên.

Tại đại hội cổ đông, các cổ đông của VIB đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với tỉ lệ đồng ý 100%.

Về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỉ lệ lên tới 36%, gồm tỉ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 5%, tỉ lệ chia cổ phiếu thưởng là 31%.

Tỉ lệ này dựa trên phương án tăng vốn 10% theo phương án phát hành riêng lẻ trước khi thực hiện chia cổ phiếu thưởng. HĐQT sẽ trình NHNN phê duyệt trước khi thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

Đại hội cũng thông qua việc sử dụng 1.975.500 cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ, nhân viên có đóng góp tốt cho VIB, đồng thời dự kiến bán cho nhà đầu tư và/hoặc chia một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu quỹ còn lại cho cổ đông hiện hữu.

VIB cũng đã chốt kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngay trong năm nay, đồng thời thông qua phương án chuyển trụ sở chính từ Hà Nội (tại tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) vào TP.HCM (tại tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1).

Về thay đổi, bổ sung nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm ông Michael John Venter - thành viên HĐQT và phê duyệt việc bổ sung ông Michael John Murphy làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2016-2019).

Về thù lao của lãnh đạo ngân hàng, năm 2017 VIB được cổ đông phê duyệt phương án dùng 2% lợi nhuận trước thuế để trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát (tổng cộng 11 người nhưng trong đó ba người thuộc CBA nên CBA chi trả lương), tương đương với con số hơn 28 tỉ đồng, do lợi nhuận đạt gần gấp đôi kế hoạch.