NH Bản Việt xây dựng mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều
(PLO)- Ngày 4-10, Ngân hàng TMCP Bản Việt và Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (gọi tắt là “KPMG”) đã ký kết thành công “Thỏa thuận hợp tác tư vấn xây dựng Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều”.

Thỏa thuận vừa ký kết là bước đi tiếp theo của Ngân hàng Bản Việt trong lộ trình cải tiến hoạt động quản trị tài chính và kinh doanh bằng cách áp dụng các thông lệ quốc tế mới nhất nhằm hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt với nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo thỏa thuận này, KPMG sẽ hỗ trợ Ngân hàng Bản Việt trong việc xây dựng Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều trên nền tảng của ngân hàng và thông lệ tiên tiến với phương pháp luận toàn diện và hiệu quả được thực chứng qua sự thành công triển khai của nhóm dự án tại các ngân hàng quốc tế. Mục tiêu chính của mô hình là cung cấp thông tin về chi phí, doanh thu và lợi nhuận theo nhiều chiều báo cáo như sản phẩm, phân khúc khách hàng, kênh, vùng...

QH