Các tờ tiền Nhật Bản này được tái thiết kế lần đầu tiên kể từ năm 2004. 3 loại tiền mới kể trên sẽ in chân dung nhà công nghiệp Eiichi Shibusawa (1840 -1931), nhà giáo dục Umeko Tsuda (1864 - 1929) và nhà vật lý học - vi khuẩn học Shibasaburo Kitasato (1853 - 1931).

Ông Shibusawa nổi tiếng là cha đẻ chủ nghĩa tư bản Nhật Bản. Ông từng lập ngân hàng hiện đại đầu tiên ở Nhật, đặt tên là Ngân hàng Quốc gia Đệ nhất, nay là Ngân hàng Mizuho.

Bà Tsuda được ghi nhận là một tín đồ đạo Thiên Chúa và là người đi tiên phong trong việc giáo dục cho phụ nữ xứ đảo Phù Tang. Bà từng lập một cơ sở giáo dục nay là Đại học Tsuda ở thủ đô Tokyo.

Ông Kitasato có công tìm ra một phương pháp phòng chống các bệnh uốn ván và bạch hầu, phát hiện ra tác nhân truyền nhiễm bệnh dịch hạch, cùng năm với bác sĩ Alexandre Yersin người Pháp tìm ra tác nhân này.

Các tờ tiền đang lưu hành hiện nay in ảnh chân dung nhà giáo dục Yukichi Fukuzawa (1835-1901) trên tờ 10.000 Yen, nhà văn Ichiyo Higuchi của thời Minh Trị Thiên Hoàng (1872-1896) trên tờ 5.000 Yen và nhà vi sinh vật Hideyo Noguchi (1876-1928) trên tờ 1.000 Yen.