Chiều 9-3, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức chào bán 24.159.906 cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh ( BMP), tương ứng 29,51% vốn với giá tham chiếu là 96.500 đồng/cổ phiếu.

Tại phiên đấu giá, gồm có The Nawaplastic Industries - công ty thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan), và một cá nhân cùng tham gia.  The Nawaplastic Industries đã đặt mua trọn lô, với đúng mức giá tham chiếu nhưng nhường bớt 20.000 cổ phiếu BMP cho một cá nhân đặt mua cùng với giá 96.500 đồng. Và SCIC đã bán thành công lô cổ phiếu BMP với tổng số tiền hơn 2.330 tỉ đồng.

Đây cũng đúng là kịch bản mà người Thái đã mua cổ phiếu Sabeco, cũng một tổ chức và một cá nhân tham gia đấu giá.

Người Thái chơi cách này vì luôn phải có ít nhất 2 đơn vị tham gia đấu giá thì phiên đấu giá mới có hiệu lực. Tuy nhiên, với Sabeco, nhà đầu tư cá nhân sau đó từ chối mua và chấp nhận mất tiền cọc.

Hiện Nawaplastic Industries đang là cổ đông lớn nắm giữ hơn 16,7 triệu cổ phiếu BMP, tương ứng 20,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Nhựa Bình Minh.

Sau phiên đấu giá này, Nawaplastic Industries đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Nhựa Bình Minh lên 49,91%.