Ngày 7-5, tại Lễ công bố Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam, Vietcombank dẫn đầu Top Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.  Chương trình do Công ty Anphabe - đơn vị tư vấn tiên phong tại Châu Á về các giải pháp nguồn nhân lực hạnh phúc và thương hiệu nhà tuyển dụng thực hiện,.

Phương pháp bình chọn dựa trên các tiêu chí khảo sát gồm đội ngũ lãnh đạo, môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp, cơ hội phát triển/thăng tiến, năng lực đào tạo, chế độ lương thưởng.   

Vietcombank được bình chọn là thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất ngành tài chính – ngân hàng đối với sinh viên Việt Nam. Năm 2019, Vietcombank cũng dẫn đầu ngành ngân hàng. 

Vietcombank luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và coi đây là chìa khóa đem lại thành công cho ngân hàng. Công tác đào tạo được chú trọng đẩy mạnh gắn với khuyến khích sáng tạo, nghiên cứu khoa học, đưa ra các sáng kiến, giải pháp để áp dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ngân hàng.