Sáng 23-4, tại đại hội cổ đông thường niên, ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng giám đốc HD Bank cho biết, tiến trình sáp nhập PG Bank và HD Bank đang tiến hành khá thuận lợi, cả 2 bên đã hoàn tất và thông qua đề án sáp nhập, sau đó trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét vào tháng 10-2018.
Đến thời điểm này, hồ sơ này đã được NHNN đã chấp thuận về mặt nguyên tắc. Nếu không có gì thay đổi, vào cuối năm 2019, tiến trình sáp nhập sẽ hoàn tất.
"Để hoạt động kinh doanh sau sáp nhập giữa 2 ngân hàng thuận lợi thì HD Bank đã quyết định cử ông Lý Vinh Quang sẽ thôi thành viên HĐQT độc lập tại HD Bank để sang làm thành viên HĐQT PG Bank để cùng hỗ trợ PG Bank xử lý những vấn đề còn tồn tại, cũng như đảm bảo quyền lợi cổ đông, khách hàng và người lao động", ông Đặng cho biết.

PG bank sẽ về một nhà với HD Bank vào cuối năm nay - ảnh 1
Tiến trình sáp nhập PG Bank và HD Bank đang tiến hành khá thuận lợi, cả 2 bên đã hoàn tất và thông qua đề án sáp nhập, sau đó trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét vào tháng 10-2019.

 
Tính đến hết năm 2018, HD Bank đạt tổng tài sản đạt 216.057 tỉ đồng, tăng 14,1%; vốn chủ sở hữu đạt 16.828 tỉ đồng, tăng 14%; tổng dư nợ tín dụng đạt 129.624 tỉ đồng tăng 17,8%; tổng nguồn vốn huy động đạt 186.722 tỉ đồng, tăng 9,5% so với năm 2017.