Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết quỹ đầu tư Korean Investment Management Co., Ltd đã bán ra hơn 6,3 triệu cổ phiếu CTD của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons, giảm tỉ lệ sở hữu về 2,05%.

Quỹ này cũng chính thức không còn là cổ đông lớn “vua xây dựng” Việt từ ngày 8-8-2019.

Chi tiết số lượng bán ra của các đơn vị thành viên, KITMC Worldwide Vietnam Fund 2 bán ra 50.000 cổ phần; KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund bán 700.000 cổ phần; KITMC Worldwide China Vietnam Fund bán ra 70.000 cổ phần; KIM Vietnam Growth Equity Fund bán hơn 5,3 triệu cổ phần và KIM Investment Funds KIM Vietnam Growth Fund bán ra 171,500 cổ phần.

Là một đơn vị đứng đầu ngành xây dựng, đảm nhận nhiều công trình lớn nhưng thời gian gần đây tình hình kinh doanh của Coteccons có dấu hiệu giảm sút.

Lũy kế sáu tháng đầu năm, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 10.038 tỉ đồng, giảm 20% và lợi nhuận sau thuế đạt 312,6 tỉ đồng.