UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM rà soát doanh nghiệp có tên gây nhầm lẫn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ là hoạt động ngân hàng.

Trước đó, NHNN Chi nhánh TP.HCM đã đề xuất về việc rà soát doanh nghiệp có tên gây nhầm lẫn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ là hoạt động ngân hàng. 

Theo đó, UBND TP giao các cơ quan nói trên rà soát các trường hợp đã được hoặc đang xem xét cấp giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có tên gọi nhầm lẫn cho người dân về hoạt động của doanh nghiệp đó là trong lĩnh vực ngân hàng để yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, các cơ quan chức năng liên quan cũng cần chấn chỉnh, rà soát các trường hợp quảng cáo có sử dụng các cụm từ, thuật ngữ để quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ là hoạt động ngân hàng khi chưa được NHNN cấp phép, xử lý các trường hợp vi phạm.

Trước đó, tại Đà Nẵng, NHNN Chi nhánh Đà Nẵng cho biết hiện có một số tổ chức, doanh nghiệp có tên gây nhầm lẫn hoặc quảng cáo nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng. Chẳng hạn như Công ty TNHH Tài chính SHINBANK, Công ty TNHH Tài chính SHIN BANK Việt Nam (có treo băng rôn với nội dung vay vốn tiêu dùng)...

"Tên của các công ty nêu trên có sử dụng cụm từ “công ty tài chính”, “bank” có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc các công ty này là tổ chức tín dụng và quảng cáo cho vay là hoạt động ngân hàng theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) "- NHNN Chi nhánh Đà Nẵng nhấn mạnh.