Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán EIB) đã có thông báo sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2 vào ngày 21-6-2019.

Trước đó, Eximbank đã thông báo tổ chức đại hội lần 2 vào ngày 26-5, nhằm thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019....

Tuy nhiên, sau đó ngân hàng đã hoãn với lý do cần thêm thời gian hoàn thiện công tác tổ chức. Cụ thể, do Eximbank cần có thêm thời gian hoàn thiện kỹ lưỡng công tác tổ chức để Đại hội được đồng nhất và thành công.

Năm 2019, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.077 tỉ đồng (đã trích lập hơn 900 tỉ đồng dự phòng trái phiếu VAMC) tăng 30% so với năm 2018. Tăng trưởng huy động vốn và tín dụng lần lượt là 21% và 11%. Năm 2018, do ảnh hưởng từ vụ việc tiền gửi tại chi nhánh TP.HCM và PGD Đô Lương (Vinh) đã khiến các chỉ tiêu kinh doanh chính của Eximbank không đạt kế hoạch.