Techcombank (TCB) tiếp tục tiến gần tới mục tiêu năm 2019, khi báo cáo doanh thu đạt 14,4 ngàn tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 8,9 ngàn tỉ đồng trong chín tháng năm 2019; tăng lần lượt 29% và 19% tương ứng so với cùng kỳ năm ngoái.

Huy động vốn đạt 218,7 ngàn tỉ đồng, giúp Techcombank duy trì thanh khoản dồi dào và tỉ lệ cho vay trên tiền gửi đạt 70,9%, thấp hơn nhiều so với giới hạn 80% của Ngân hàng Nhà nước. Tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 36,1%, vượt ngưỡng yêu cầu thanh khoản của cơ quan quản lý. Tỉ lệ nợ xấu được duy trì ở mức 1,8% nhờ chiến lược quản trị rủi ro thận trọng.

Thu nhập lãi thuần của Techcombank đạt 10,1 ngàn tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và giảm chi phí cho vay từ đầu năm. Dư nợ tín dụng tăng 12,5%, vượt xa mức trung bình của toàn ngành; thu nhập ngoài lãi của Techcombank tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,3 ngàn tỉ đồng và chiếm 30% tổng doanh thu. Chi phí dự phòng giảm 66% khi Techcombank tiếp tục hưởng lợi từ chất lượng tài sản lành mạnh. Tỉ lệ chi phí trên thu nhập vẫn ổn định ở mức 34,5%, giữ vững theo mục tiêu ban đầu của ngân hàng.

Tổng tài sản tăng 15% so với cuối năm 2018, đạt mức 367,5 ngàn tỉ đồng, chủ yếu nhờ tăng trưởng cho vay ấn tượng đạt 28,4%. CASA tăng 13% từ đầu năm, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng huy động 8,6%, giúp tỉ lệ CASA trên tổng huy động của Techcombank đạt mức 30%. Tổng kết lại, tỉ suất lợi nhuận trên tài sản đạt 2,8%, ở mức cao nhất trong ngành ngân hàng.

Tỉ lệ an toàn vốn cuối kỳ theo Basel II đạt 16,5%, cao hơn gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu của trụ cột I Basel II.

Với sự tăng trưởng ấn tượng trong những năm qua, Techcombank cũng là ngân hàng duy nhất có mặt trong top 3 của bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận cao nhất năm 2019 (Vietnam Profit500) do VN Report công bố.

Ngoài ra, tháng 9-2019, Techcombank được Asia Risk vinh danh là “Ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam”.