Giai đoạn 2009-2018, ông Diện làm Trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai. Hiện, ông đang là Thành viên Hội đồng quản trị Ô tô Trường Hải – Thaco, đồng thời kiêm chức Chủ tịch HĐQT Thadi, đơn vị vừa thành lập sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp của Thaco; nghiên cứu phát triển, nông trường mẫu; sản xuất vật tư nông nghiệp, nhà máy chế biến trái cây; phân phối và xuất khẩu trái cây ra thị trường nước ngoài.

Được biết, việc ông Diện ngồi vào ghế nóng công ty nông nghiệp của bầu Đức đã được trình và thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thay thế cho ông Nguyễn Hùng Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco - có đơn xin từ nhiệm để tập trung công tác chuyên môn.

Sau khi được rót vốn bởi Thaco,  Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch kinh doanh năm 2019 với trái cây là mảng chủ lực, bao gồm:

Chuối: Sản lượng 244.248 tấn, mang lại doanh thu 3.545 tỉ đồng, đóng góp 69% trong cơ cấu doanh thu.

Thanh long: Sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỉ đồng, đóng góp 11% trong cơ cấu doanh thu.

Mít: Sản lượng 3.018 tấn, mang lại doanh thu khoảng 129 tỉ đồng, đóng góp 2,5% trong cơ cấu doanh thu.

Bưởi: Sản lượng 1.561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỉ đồng, đóng góp 1,3% trong cơ cấu doanh thu.

Xoài: Sản lượng 3.135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỉ đồng, đóng góp hơn 1% trong cơ cấu doanh thu.

Chanh dây: Sản lượng 1.115 tấn, mang lại doanh thu khoảng 30 tỉ đồng, đóng góp 0,6% trong cơ cấu doanh thu.

Cao su: Sản lượng 15.081 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỉ đồng, đóng góp 9% trong cơ cấu doanh thu.