Tỉ phú Thái Lan nhận hơn 100 tỉ đồng từ 1 công ty Việt
(PLO)- Tổng số cổ tức mà công ty Thái Lan là The Nawaplastic Industries nhận được từ Nhựa Bình Minh hơn 100 tỉ đồng.

Công ty Nhựa Bình Minh vừa thông báo sẽ tạm ứng 15% cổ tức cho cổ đông và sẽ được chi trả vào tháng 12, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

Hiện nay, người Thái đang chiếm tỉ lệ sở hữu cao nhất tại đây. Cụ thể The Nawaplastic Industries đang nắm giữ 44,5 triệu cổ phiếu Nhựa Bình Minh (tương đương 54,39%).

Như vậy, với tạm ứng đợt 1, người Thái sẽ thu về hơn 66 tỉ đồng. Ngoài ra họ còn sẽ nhận đợt tạm ứng thứ hai là 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian đến. Vì vào tháng 5-2018, tại đại hội cổ đông, Nhựa Bình Minh đã quyết định chi trả 25% cổ tức.

Như vậy đợt chi trả cổ tức thứ hai, người Thái sẽ nhận tiếp hơn 44 tỉ đồng.

PHƯƠNG MINH