Theo ông Phạm Tiến Dũng, Vụ Trưởng Vụ Thanh toán NHNN cho biết, tính đến hết tháng 3-2019, số lượng giao dịch tài chính qua kênh Internet đạt hơn 101 triệu giao dịch với giá trị giao dịch khoảng 4.581 nghìn tỉ đồng (tăng tương ứng 65,81% và 13,46% so với cùng kỳ năm 2018).

Đối với kênh điện thoại di động, số lượng giao dịch tài chính đạt hơn 76 triệu giao dịch với giá trị giao dịch hơn 924 nghìn tỉ đồng (tăng tương ứng 97,75% và 232,3% so với cùng kỳ năm 2018). 

Tuy nhiên, để dần xoá bỏ thói quen thanh toán bằng tiền mặt trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. 

Thứ nhất, sẽ tiếp tục hoàn thiện huôn khổ pháp lý và cơ chế, chính sách cho hoạt động thanh toán trong nền kinh tế nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; hạn chế thanh toán bằng tiền mặt; phát triển các hệ thống thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

Hai là, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công như điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Ba là, nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia (hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng); chỉ đạo triển khai và sớm đưa vào vận hành Hệ thống thanh toán bù trừ tự động phục vụ các giao dịch bán lẻ (ACH). Qua đó thiết lập hạ tầng thanh toán bán lẻ hiện đại, hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh chóng, an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý của người dân và doanh nghiệp.

Bốn là, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt mà trọng tâm là thanh toán trên di động, chỉ đạo việc triển khai chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip theo đúng lộ trình, đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng. Đồng thời đẩy mạnh các phương thức thanh toán mới, hiện đại như mã phản hồi nhanh (QR Code), mã hóa thông tin thẻ (tokenization), thanh toán di động (mobile payment), thanh toán phi tiếp xúc (contactless)… 

Năm là, triển khai các mô hình thanh toán mới tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng và thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ.

Sáu là, giám sát các hệ thống thanh toán đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử; giám sát hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo hoạt động đúng quy định.

Bảy là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt, giáo dục tài chính; tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ thanh toán.