Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Vietbank vừa kết thúc ngày 25-5 với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua bên cạnh kế hoạch kinh doanh 2020 được xây dựng trình đại hội phù hợp với dự báo diễn biến của thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong đó mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch phấn đấu 2020 là 613 tỉ đồng.

Vietbank triển khai thành công Đại hội cổ đông 2020 - ảnh 1

Kết quả kinh doanh 2019 với nhiều chỉ số ấn tượng

Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Vietbank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay cho thấy kết quả kinh doanh cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 68,928 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40,919 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 93%. Tổng huy động vốn đạt 51,947 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỉ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.

Năm 2019, Vietbank chính thức được NHNN phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn và là ngân hàng duy nhất trong năm đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UpCom thành công. Cũng trong năm này, Vietbank được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top “100 công ty đại chúng lớn nhất”. Vietbank hoàn tất mở mới 18 chi nhánh phòng giao dịch nâng tổng số điểm giao dịch trên toàn quốc của nhà băng này lên 113 điểm.

Thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng

100% tờ trình trong Đại hội đồng cổ đông 2020 mà Hội đồng quản trị Vietbank trình đều được thông qua. Đáng chú ý các nội dung quan trọng như Phương án tăng vốn  điều lệ từ 4.190 tỉ đồng lên 4.819 tỉ từ nguồn lợi nhuận giữ lại nhằm tăng năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng để phục vụ các mục tiêu chiến lược của Vietbank giai đoạn 2020-2025. Đặc biệt với kết quả kinh doanh của Vietbank trong hai năm liên tiếp 2018, 2019 và dự kiến năm 2020, Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình Vietbank niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2020 khi điều kiện thị trường cho phép.

Một nội dung quan trọng khác cũng được thông qua đó là Vietbank trích sử dụng quỹ khen thưởng 55 tỉ đồng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cố phiếu quỹ cho người lao động.

Bên cạnh đó, tại đại hội này, Vietbank cũng đã bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát nhằm nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát cũng như chuẩn bị nguồn nhân sự kế nhiệm cho nhiệm kỳ mới (2021-2025).

Năm 2020 được dự báo là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh của COVID-19, do vậy để hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp và cá nhân, Vietbank đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phấn đấu trong điều kiện được Ngân hàng Nhà nước xem xét  điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cụ thể: Tổng tài sản đạt: 90.000 tỉ đồng (tăng 30,5% so với năm trước); tổng huy động vốn đạt: 65.000 tỉ đồng (tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước);  Lợi nhuận trước thuế: đạt 613 tỉ đồng (bằng so với năm 2019); tỉ lệ nợ xấu thấp hơn 2%.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, cổ đông gắn bó lâu năm với Vietbank từ ngày đầu thành lập chia sẻ bên lề đại hội: “Tôi đánh giá cao các nội dung mà hội đồng quản trị Vietbank trình bày tại đại hội ngày hôm nay. Tôi nhận thấy với nền tảng mà Vietbank đã và đang có, các chỉ số tài chính trong những năm gần đây đều cho thấy Vietbank phát triển lành mạnh và an toàn, năm 2020 Vietbank hoàn toàn có thể xây dựng một kế hoạch kinh doanh với những tham vọng có thể lớn hơn nhiều nữa. Tuy vậy xét trong bối cảnh thị trường hiện nay với những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được dự báo còn lâu dài. Vietbank sẵn sàng san sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng và xã hội thông qua các hoạt động khác nhau thì tôi hoàn toàn đồng tình với các nội dung mà hội đồng quản trị đã nêu trong đại hội hôm nay, đặc biệt với mục tiêu lợi nhuận phấn đấu 613 tỉ mà Vietbank đặt ra thậm chí thấp hơn thì tôi vẫn ủng hộ”.