Tải công văn 1243/TCT-KK ngày 10-4 của Tổng cục Thuế

Tải văn bản.