Tải công văn 8743/VPCP-QHQT ngày 1-11

Tải văn bản.