Tạm dừng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa kí quyết định tạm dừng hoạt động Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM (gọi tắt là Sở Chỉ huy).

Theo đó, Bộ tư lệnh TP, Công an TP, Sở Y tế cùng các sở, ngành, cơ quan có lực lượng tham gia hoạt động tại Sở Chỉ huy được rút lực lượng về cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

so-chi-huy-phong-chong-dich
Lực lượng tham gia tại Sở Chỉ huy phòng chống dịch được rút về cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sở Y tế phải thường xuyên và chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, theo dõi, dự báo diễn biến dịch bệnh trong và ngoài TP để có tham mưu, chỉ đạo kịp thời.

Về phía Công an TP chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình có liên quan đến dịch bệnh, quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch không khai báo y tế hoặc nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý.

UBND TP.HCM chỉ đạo Bộ Tư lệnh TP nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu hoạt động trở lại của Sở Chỉ huy khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước đó, như PLO đưa tin, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM được thành lập vào tháng 7-2021 và được kiện toàn vào tháng 9-2021.

Sở này có nhiệm vụ tham mưu quyết định các chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Dự báo tình huống, khả năng có thể xảy ra các cấp độ dịch; tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến dịch. Chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tuyên truyền, phát tán thông tin sai sự thật.

Cùng với đó, hướng dẫn các quyết định về phương án phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương, các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và có nguy cơ. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch trên cơ sở trách nhiệm và địa bàn được phân công.

Quyết định các báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên về áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật, các biện pháp cần thiết trong tình huống dịch bệnh vượt quá khả năng TP.HCM như: ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch, thực hiện lệnh giới nghiêm.