Tăng cường hợp tác toàn diện với Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Cuba cử đặc phái viên sang thông báo với lãnh đạo Đảng ta kết quả Đại hội VI và công tác chuẩn bị hội nghị toàn quốc của Đảng bạn.

Theo Tổng Bí thư đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng. Tổng Bí thư khẳng định quyết tâm củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Được biết, hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Cuba tháng 1-2012 tới có nhiệm vụ điều chỉnh nhân sự cấp cao; nghiên cứu, thay đổi phương thức làm việc nhằm đảm bảo tính kế thừa của Đảng.

TX