Tăng cường kiểm soát mất cân bằng giới tính

Tại Việt Nam, mất cân bằng giới tính khi sinh đã tăng từ 106 bé trai/100 bé gái năm 2000 lên gần 114 bé trai/100 bé gái năm 2013 và xu hướng này đang tiếp tục gia tăng. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh dư thừa đến 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ để kết hôn.

Việc ký kết này nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện của hai ngành trong công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; nâng cao nhận thức, thái độ và thực hành của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng về bình đẳng giới; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

AT