Tăng cường kiểm tra nước uống đóng chai

Theo đó, Sở Y tế các tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đối tượng sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai trên địa bàn; kiên quyết không để cơ sở không đạt điều kiện an toàn thực phẩm hoạt động sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, các địa phương lập danh sách các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai; xây dựng kế hoạch giám sát, lấy mẫu để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn theo quy định nhằm phát hiện sớm tình trạng ô nhiễm sản phẩm; cung cấp thông tin và cảnh báo kịp thời cho cộng đồng. 

Theo Cục An toàn thực phẩm, người tiêu dùng chỉ nên sử dụng các sản phẩm nước uống đóng chai đã được công bố hợp quy và phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

QA