Tăng cường ứng dụng cho BHXH trong cuộc cách mạng 4.0

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi mạng lưới an sinh xã hội, các cơ quan bảo hiểm phải chuyển đổi mạnh mẽ, tăng cường ứng dụng công nghệ để đáp ứng những thay đổi hết sức to lớn trong thị trường lao động, các ngành nghề, người lao động. 

Tăng cường ứng dụng cho BHXH trong cuộc cách mạng 4.0 ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 vào ngày 18-9. Ảnh: chinhphu.vn

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam xác định đây là thời cơ và đã có những chương trình, dự án phát triển mạnh mẽ hạ tầng CNTT để mọi người dân, kể cả dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếp cận với mạng Internet một cách thuận lợi, có các thiết bị cá nhân; thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ CNTT. Hệ thống giám định CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đánh giá cao trong khu vực ASEAN là minh chứng cụ thể cho nỗ lực vươn lên và tận dụng được cơ hội này.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, với sự phát triển của công nghệ dịch thuật lời nói, khả năng phá vỡ rào cản ngôn ngữ trong các vấn đề di chuyển thể nhân, di chuyển lao động, làm việc qua mạng sẽ làm các chính sách về di chuyển thể nhân, bảo hiểm xã hội, lưới an sinh phải thay đổi. Một trong những môi trường để hấp dẫn lao động là yếu tố an sinh xã hội, hệ thống chế độ về lương, bảo hiểm. Do đó, các cơ quan bảo hiểm phải cùng nhau trao đổi và nghiên cứu để nhìn ra được cơ hội, thách thức to lớn mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.