Tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 sẽ thấp hơn mức 12,4%

Theo ông Huân, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đang chuẩn bị cho các phiên thương lượng tăng lương tối thiểu vùng năm 2017. Hội đồng tính toán các phương án tăng lương nhưng sẽ nghe các doanh nghiệp báo cáo về tác động chính sách tiền lương, bảo hiểm. “Tăng lương tối thiểu là bài toán lớn. Người lao động luôn muốn mức tăng lương cao hơn để đáp ứng nhu cầu tốt hơn cho cuộc sống nhưng với doanh nghiệp, khi áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì việc tăng lương cao cần phải cân nhắc” - ông Huân nói và từ đó dự báo mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 sẽ thấp hơn mức hơn năm 2016.

Trước đó, Chính phủ đã đồng ý mức tăng lương tối thiểu vùng 2016 là 12,4%, với mức tăng thấp nhất là 250.000 đồng, cao nhất là 400.000 đồng.