Tăng mức vay ưu đãi lãi suất cho hộ nghèo

Theo đó hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được vay vốn ưu đãi để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề. Mức vay là 10 triệu đồng/hộ (quy định cũ là 5 triệu đồng); lãi suất vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ, thời gian áp dụng lãi suất là ba năm, kể từ thời điểm bắt đầu nhận vốn vay.

Đối với các khoản vay phát sinh trước 31-12-2013 và đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách thì vẫn tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Đ.LIÊN

Chứng khoán Việt: Sai thì phải sửa

Chứng khoán Việt: Sai thì phải sửa

(PLO)- Trước việc thị trường chứng khoán có xu hướng đi xuống, các cơ quan quản lý nhà nước liên tục tung ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường ổn định trở lại.