Tăng mức xử phạt đối với các vi phạm liên quan trẻ em

Theo đó, hành vi bỏ con hoặc không chăm sóc nuôi dưỡng con sau khi sinh; cắt đứt quan hệ tình cảm, vật chất với trẻ, bỏ rơi trẻ nơi công cộng, bỏ mặc trẻ tự sinh sống, không quan tâm chăm sóc trẻ sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng (quy định hiện hành chỉ phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng). Bắt trẻ đi lang thang, kiếm sống, lăng nhục, chửi, mắng và bắt trẻ em làm những việc có tính chất xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm trẻ cũng sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng (quy định hiện hành xử phạt từ 1 triệu đến 5 triệu đồng).

Ngoài ra, các hành vi cấm, cản trở quyền học tập của trẻ em như hủy hoại sách vở, đồ dùng học tập, cố tình không đóng tiền cho trẻ đi học cũng bị xử phạt 500.000 đồng; lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ bỏ học bị xử phạt đến 3 triệu đồng. Việc đặt những cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm độc hại đặt trong phạm vi ảnh hưởng đến các cơ sở nuôi dưỡng, giáo dục, vui chơi của trẻ em cũng sẽ bị xử phạt từ 20 triệu đến 25 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép hoạt động từ ba đến sáu tháng, buộc phải thay đổi hoặc tháo dỡ công trình.

Đây là nội dung quy định tại Nghị định 144 về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nghị định này cũng quy định các mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi ngược đãi đối tượng chính sách, người khuyết tật, người cao tuổi.

Đ.LIÊN