Tăng trưởng ở tất cả các mảng kinh doanh, Masan đạt 88.629 tỷ đồng doanh thu

Trong báo cáo tài chính mới phát hành, Tập đoàn Masan cho biết, năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 88.629 tỉ đồng, tăng trưởng 14,8% so với mức 77.218 tỉ đồng năm 2020 nhờ doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, đóng góp mạnh nhất cho doanh thu với tổng giá trị hơn 65% là The CrownX, nền tảng tiêu dùng và bán lẻ tích hợp của Masan. Theo đó The CrownX đạt doanh thu thuần 58.000 tỉ đồng trong năm 2021, tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm.

Ngoài ra, Masan MEATLife cũng đóng góp vào doanh thu năm 2021 với mức tăng trưởng 17,2% so với năm 2020.

Masan High Tech Materials đạt doanh thu thuần 13.564 tỉ đồng trong năm 2021, tăng 86% so với cùng kỳ.

Nhờ vào sự tăng trưởng doanh thu một cách mạnh mẽ ở các lĩnh vực kinh doanh đã giúp lợi nhuận thuế của Masan đạt mức kỷ lục.

Kết thúc năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Masan đạt mức 8.561 tỉ đồng, tăng trưởng 593,8%.