Tạo bước chuyển biến quan trọng trong cải cách tư pháp

Chủ tịch nước nhấn mạnh ngành kiểm sát nhân dân cần phấn đấu để ngay trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XI phải tạo được bước chuyển biến quan trọng trong nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Tạo bước chuyển biến quan trọng trong cải cách tư pháp ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm phòng truyền thống của VKSND Tối cao. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cũng đã trao đổi cùng các lãnh đạo ngành kiểm sát về những kiến nghị liên quan đến vị trí chức năng của VKSND trong bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác thực hiện chủ trương nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

PX