Tập đoàn Công nghiệp Cao su cắt giảm đầu tư 1.200 tỉ đồng

Ông Thuận cho biết thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ năm 2011, Tập đoàn VRG đã tiến hành rà soát và giảm tổng mức đầu tư các dự án là 1.200 tỉ đồng.

Về hoạt động, tính đến cuối tháng 5, Tập đoàn VRG đã khai thác gần 47.000 tấn mủ cao su các loại, trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu hơn 35.600 tấn, tiêu thụ trong nước hơn 45.600 tấn. Doanh thu từ kinh doanh cao su đạt hơn 8.128 tỉ đồng.

B.NHƠN