Tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã phổ biến tới các cán bộ chủ chốt của TP, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành nội dung kết luận về việc tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 3 (khóa X) - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; quán triệt NQ của Hội nghị lần thứ 4 (khóa XI) - Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và chương trình hành động của Thành ủy thực hiện NQ 13. Theo ông Quân, để xây dựng được hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn TP theo như NQ 13, TP đã đề ra chương trình hành động cụ thể, tập trung vào năm lĩnh vực trọng tâm là: hạ tầng giao thông; hạ tầng đô thị; hạ tầng thủy lợi, chống ngập và ứng phó với biến đổi khí hậu; hạ tầng y tế; hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng của TP, việc cần làm trước tiên là phải nâng cao chất lượng và quản lý quy hoạch; cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó là thực hiện cải cách hành chính, tăng cường giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn vốn nhà nước, đẩy mạnh giám sát cộng đồng, chống thất thoát, lãng phí và tham nhũng. Sáng nay (1-8), hội nghị sẽ tiếp tục quán triệt nội dung kết luận về vấn đề tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020; một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020...

THU HƯƠNG