Tàu ngầm dò tâm chấn động đất dưới biển

Đây là tâm chấn của trận động đất kinh hoàng dẫn đến sóng thần xảy ra một năm trước. Trong một tháng, tàu lặn có nhiệm vụ thu thập dữ liệu và vẽ bản đồ đáy biển để hiểu được cơ chế hoạt động của các vụ động đất lớn và sóng thần gây ra.

THẠCH ANH