Tàu Nhật Bản đến Ninh Thuận khảo sát địa chất

Phạm vi hoạt động của tàu từ thôn Thái An mở rộng bán kính 40 km trên biển, từ vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) đến Cà Ná (Thuận Nam, Ninh Thuận). Thời gian hoàn tất hoạt động khảo sát là 43 ngày kể từ ngày 14-9.

Trong thời gian tàu M.T. Choyo Maru khảo sát địa chất, nghiêm cấm các phương tiện nổi, tàu thuyền trong và ngoài tỉnh di chuyển vào khu vực bán kính 2 km của tàu M.T. Choyo Maru. Trước đó, nhóm khảo sát thuộc Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát hiện tại khu vực xây hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận có đứt gãy địa chất.

MINH TRÂN