Thâm nhập máy tính ngân hàng rút tiền tỉ

Tháng 11-2007, Tâm vào làm cho bộ phận tin học của phòng Kế toán Ngân quỹ thuộc Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB). Cuối năm 2009, MHB điều động Tâm đến PGD Hải Thượng Lãn Ông phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ và trả thẻ ATM. Quá trình làm việc, Tâm đã cài đặt trái phép một số phần mềm, trong đó có phần mềm Teamviwer (điều khiển máy tính từ xa) vào máy tính của ngân hàng.

Tháng 11-2010, Tâm nghỉ việc. Khi bàn giao hồ sơ, Tâm cố tình giữ lại năm thẻ ATM của năm khách hàng (thẻ ngân hàng khuyến mãi nhưng khách hàng không đến nhận).

Sau đó Tâm dùng máy tính cá nhân xâm nhập vào máy chủ của PGD, lấy cắp mật khẩu của các nhân viên, đăng nhập vào chương trình thẻ ATM của ngân hàng thực hiện lệnh nộp khống, duyệt nộp khống 5 tỉ đồng vào các thẻ ATM Tâm đang chiếm giữ. Đầu tháng 1-2011, Tâm nhiều lần sử dụng các thẻ ATM trên để rút tổng cộng được hơn 500 triệu đồng.

PHAN THƯƠNG