Tham thì thâm!

Biết đồ ăn trộm nên Phương ép giá và nhóm của Việt không bán, nhờ bà cất giữ. Sáng hôm sau, Việt đến lấy đồ, Phương yêu cầu Việt phải trả... công. Không tiền nên Việt đành đưa cho bà Phương chiếc máy ảnh và điện thoại… Mới đây, tòa đã phạt Việt chín tháng tù, còn bà Phương 15 tháng cải tạo không giam giữ về hai tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tham kiểu này là đồng phạm với kẻ trộm.

AS

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.
Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.