Thản nhiên vi phạm tác quyền suốt 3 năm

NXB Simon & Schuster cũng đã xác nhận chỉ bán quyền dịch và phát hành bản tiếng Việt hai quyển trên cho một đơn vị là Trí Việt - First News.

Thản nhiên vi phạm tác quyền suốt 3 năm ảnh 1

Trang bìa lót của sách vi phạm (Đắc nhân tâm) với dòng chữ mạo nhận là “đã mua bản quyền” - Ảnh do First News cung cấp

Trước đó, thị trường Việt Nam đã tồn tại hai quyển sách Đắc nhân tâmQuẳng gánh lo đi mà vui sống bản dịch của Nguyễn Hiến Lê từ trước năm 1975, do ông Nguyễn Quyết Thắng (Công ty Thư Lâm) liên kết xuất bản.

Vì vậy sau khi công bố tác quyền, Trí Việt - First News đã gửi công văn cho Cục Xuất bản và tất cả nhà xuất bản trên toàn quốc để thông báo về các sách thuộc bản quyền của First News, nhằm tránh việc cấp phép cho bản dịch chưa được quyền.

Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay ông Nguyễn Quyết Thắng vẫn tiếp tục liên kết xuất bản các bản dịch của hai quyển sách này. Lần in mới nhất là bản sách Đắc nhân tâmQuẳng gánh lo đi mà vui sống liên kết xuất bản với NXB Văn Hóa Thông Tin, vừa nộp lưu chiểu quý 1-2011 (giấy phép xuất bản cấp ngày 29-12-2010). Và, cũng như trong các bản dịch trước năm 1975, tại trang trong bìa lót hai quyển này vẫn in dòng chữ: “Đã mua lại bản quyền của Nhà xuất bản “SIMON AND SCHUTSTER INC” PUBLISHERS Rockefeller Center, 1230 Sixth Avenue, New York. 20”.

Như vậy, suốt ba năm qua ông Nguyễn Quyết Thắng vẫn thản nhiên xuất bản hai quyển sách vi phạm tác quyền, lại mạo nhận là “đã mua lại bản quyền” trước các cơ quan công quyền giữ nhiệm vụ quản lý xuất bản, và lại được sự ủng hộ cấp phép cụ thể của NXB Văn Hóa Thông Tin.

Thông tin mới nhất từ Trí Việt - First News là đơn vị này đang kết hợp với Simon & Schuster kiện ông Nguyễn Quyết Thắng vì tội mạo danh và gian lận trong giao dịch bản quyền.

Theo L.ĐIỀN (Tuổi Trẻ)

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.