Thản nhiên vi phạm tác quyền suốt 3 năm

NXB Simon & Schuster cũng đã xác nhận chỉ bán quyền dịch và phát hành bản tiếng Việt hai quyển trên cho một đơn vị là Trí Việt - First News.

Thản nhiên vi phạm tác quyền suốt 3 năm ảnh 1

Trang bìa lót của sách vi phạm (Đắc nhân tâm) với dòng chữ mạo nhận là “đã mua bản quyền” - Ảnh do First News cung cấp

Trước đó, thị trường Việt Nam đã tồn tại hai quyển sách Đắc nhân tâmQuẳng gánh lo đi mà vui sống bản dịch của Nguyễn Hiến Lê từ trước năm 1975, do ông Nguyễn Quyết Thắng (Công ty Thư Lâm) liên kết xuất bản.

Vì vậy sau khi công bố tác quyền, Trí Việt - First News đã gửi công văn cho Cục Xuất bản và tất cả nhà xuất bản trên toàn quốc để thông báo về các sách thuộc bản quyền của First News, nhằm tránh việc cấp phép cho bản dịch chưa được quyền.

Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay ông Nguyễn Quyết Thắng vẫn tiếp tục liên kết xuất bản các bản dịch của hai quyển sách này. Lần in mới nhất là bản sách Đắc nhân tâmQuẳng gánh lo đi mà vui sống liên kết xuất bản với NXB Văn Hóa Thông Tin, vừa nộp lưu chiểu quý 1-2011 (giấy phép xuất bản cấp ngày 29-12-2010). Và, cũng như trong các bản dịch trước năm 1975, tại trang trong bìa lót hai quyển này vẫn in dòng chữ: “Đã mua lại bản quyền của Nhà xuất bản “SIMON AND SCHUTSTER INC” PUBLISHERS Rockefeller Center, 1230 Sixth Avenue, New York. 20”.

Như vậy, suốt ba năm qua ông Nguyễn Quyết Thắng vẫn thản nhiên xuất bản hai quyển sách vi phạm tác quyền, lại mạo nhận là “đã mua lại bản quyền” trước các cơ quan công quyền giữ nhiệm vụ quản lý xuất bản, và lại được sự ủng hộ cấp phép cụ thể của NXB Văn Hóa Thông Tin.

Thông tin mới nhất từ Trí Việt - First News là đơn vị này đang kết hợp với Simon & Schuster kiện ông Nguyễn Quyết Thắng vì tội mạo danh và gian lận trong giao dịch bản quyền.

Theo L.ĐIỀN (Tuổi Trẻ)

Bộ Y tế tham gia vào tiến độ quản lý thuốc lá thế hệ mới

Bộ Y tế tham gia vào tiến độ quản lý thuốc lá thế hệ mới

(PLO)- Theo ông Ngô Khải Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương, lãnh đạo Bộ Công thương và Bộ Y tế đã có buổi làm việc cùng với các Cục, Vụ liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo để báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 67/2013 về kinh doanh thuốc lá, trong đó bao gồm việc quản lý thuốc lá thế hệ mới (TLTHM).