Tháng 5-2015, thu phí xe máy ở TP.HCM?

Theo Sở GTVT, việc thu phí lẽ ra đã làm từ năm 2013 song do TP triển khai chậm nên không truy thu, nộp phí năm 2013 và 2014. Tuy nhiên, các chủ xe phải có nghĩa vụ kê khai, nộp phí từ năm 2015. Sở GTVT kiến nghị UBND TP quy định chủ của những xe máy đã có trước 1-1-2015 thì có nghĩa vụ kê khai, nộp phí cho cả năm 2015 với chiếc xe đó từ tháng 4-2015 đến hết ngày 31-7. Ngoài ra, Sở GTVT cũng kiến nghị giao cho các xã, phường thu phí phù hợp với thực tế của địa phương nhưng đảm bảo công bằng, chặt chẽ và thuận lợi cho người dân. Theo đó, trước tiên UBND cấp xã đi phát phiếu kê khai rồi lập, duyệt danh sách để người dân đến trụ sở UBND, các khu phố hoặc cử cán bộ đến từng nhà thu, cấp biên lai cho người dân.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cuối năm 2014, HĐND TP đã họp bất thường thông qua đề xuất cho phép thu phí đường bộ theo đầu xe máy trên địa bàn từ năm 2015.

M.PHONG