Thành lập BHXH TP Thủ Đức trực thuộc BHXH TP.HCM

Mới đây, cơ quan BHXH Việt Nam đã ra quyết định 128 về việc thành lập BHXH TP Thủ Đức trực thuộc BHXH TP.HCM. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-2.

Việc thành lập Bảo hiểm xã hội TP Thủ Đức trên cơ sở nhập BHXH quận 2, BHXH quận 9 và BHXH quận Thủ Đức.

Theo quyết định 128 thì BHXH TP Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại TP Thủ Đức. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội TP Thủ Đức thực hiện theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Biên chế của Bảo hiểm xã hội TP Thủ Đức do Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM phân bổ trên cơ sở tổng biên chế hiện có.

4 trường hợp CSGT được dừng xe

4 trường hợp CSGT được dừng xe

(PLO)- CSGT được quyền dừng phương tiện trong bốn trường hợp, việc dừng phải đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông.