Thanh tra 15 dự án do Bộ TN&MTquản lý

Theo đó, Bộ TN&MT sẽ thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và các cơ quan, cá nhân liên quan đến việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn các dự án đầu tư từ ngân sách, trái phiếu Chính phủ do Bộ TN&MT trực tiếp quản lý. Việc thanh tra trên được thực hiện với 15 dự án và phải hoàn thành trước ngày 30-10-2014.

Mục đích thanh tra là để phát hiện những sơ hở, yếu kém, vi phạm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Cùng với đó, chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

Qua việc thanh tra, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan gắn với trách nhiệm cá nhân trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong thời gian qua. Cùng với đó, để xuất Chính phủ có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ.

Danh mục các dự án do Bộ TN&MT trực tiếp quản lý phải thanh tra:

STT

Dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Mức đầu tư

1

Xây dựng trạm vùng tác động Tây Nam Bộ

Tổng cục Môi trường

Cần Thơ

Trên 68 tỷ đồng

2

Phục hồi và sử dụng bền vững đất than bùn ở khu vực Đông Nam Á

Tổng cục Môi trường

Hà Nội

Trên 10 tỷ đồng

3

Xây dựng nhà lưu mẫu, nhà xưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ

Bình Định

Trên 22 tỷ đồng

4

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ

Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình

Trên 27 tỷ đồng

5

Đầu tư, xây dựng Bến đỗ cho đội tàu nghiên cứu biển Việt Nam, trước hết là tàu nghiên cứu biển

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Hải Phòng

Trên 163 tỷ đồng

6

Cải tạo nâng cấp công trình trạm thám không, Pilot, Ozon và Văn phòng Đài khí tượng Cao không

Đài Khí tượng Cao không

Hà Nội

Trên 6 tỷ đồng

7

Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật TTKTTV tỉnh Nam Định và TTKTTV tỉnh Thái Bình

Đài KTTV khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Nam Định, Thái Bình

Trên 11 tỷ đồng

8

Đầu tư đồng bộ kiên cố các trạm TTTV Khu vực Trung Trun Bộ giai đoạn 2007-2010

Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ

Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Trên 24 tỷ đồng

9

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT

Cục Công nghệ thông tin

Hà Nội

Trên 370 tỷ đồng

10

Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành TN&MT

Cục Công nghệ và thông tin

Hà Nội

Trên 190 tỷ đồng

11

Cơ sở làm việc của các đơn vị thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ

Cục Đo đạc và Bản đồ

Hà Nội

Trên 85 tỷ đồng

12

Xây dựng đồng bộ và nâng cấp các trạm KTTV thuộc đài KTTV khu vực Đông Bắc

Đài KTTV khu vực Đông Bắc

Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang

Trên 60 tỷ đồng

13

Đầu tư đồng bộ Trạm khí tượng Sơn Đông, Trạm khí thủy văn Bến Triều thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc

Đài KTTV khu vực Đông Bắc

Bắc Giang, Quảng Ninh

Trên 6 tỷ đồng

14

Mở rộng và tăng cường năng lực Trung tâm Điều dưỡng – phục hồi chức năng

Trung tâm Điều dưỡng – phục hồi chức năng

Thanh Hóa

Trên 27 tỷ đồng

15

Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam

Cục KTTV

Hà Nội

Trên 900 triệu đồng