Thanh tra 5 văn phòng công chứng tại TP.HCM

Theo đó, Thanh tra Sở đã công bố quyết định thanh tra năm VPCC tại TP.HCM gồm: VPCC Tân Thuận (quận 7), VPCC Đào Xuân Tùng (huyện Cần Giờ), VPCC Lương Khánh Linh (quận 6), VPCC Hoàng Xuân Ngụ (quận 5), VPCC Đồng Thị Ánh (huyện Bình Chánh). Việc thanh tra sẽ được tiến hành trong tháng 10-2018.

Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết đợt này Thanh tra Sở sẽ thanh tra theo định kỳ chuyên ngành một số tổ chức hành nghề công chứng như đã công bố. Theo đó, các tổ chức hành nghề công chứng chuẩn bị tài liệu có liên quan đến thu chi, nghĩa vụ thuế, hồ sơ, giấy tờ, nơi làm việc… và phối hợp với đoàn thanh tra để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.