Thanh tra Bình Phước phát hiện 1,2 tỉ đồng sai phạm

Các đoàn thanh tra còn kiến nghị xử lý về hành chính bốn đơn vị và ba cá nhân sai phạm.

Bên cạnh đó, thanh tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh đã đã phát hiện gần 2.000 tổ chức, cá nhân vi phạm và đã ban hành gần 1.600 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền lên đến 3,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, qua công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, các cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi 18 triệu đồng, trả lại cho công dân hơn 100 triệu đồng, 380 m2 đất và kiến nghị xử lý hành chính năm cá nhân sai phạm.

MINH AN