Tẩu tán tài sản có thể bị cách chức

Tẩu tán tài sản có thể bị cách chức

(PL)- Với hành vi cản trở, chống đối cơ quan có thẩm quyền, tẩu tán tài sản… thì tùy tính chất, mức độ người đó sẽ bị giáng chức, cách chức.