Thanh tra hai công ty Cây trồng và Bò sữa TP.HCM

Trong vòng 30 ngày, đoàn thanh tra của Sở sẽ xác định có hay không việc sử dụng đất trái pháp luật của hai đơn vị trên cũng như mức độ vi phạm để trình UBND TP xem xét, xử lý.

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, đối với Công ty Bò sữa, đoàn thanh tra sẽ làm rõ mục đích sử dụng các khu đất do đơn vị này quản lý trên địa bàn huyện Củ Chi. Đối với Công ty Cây trồng, ngoài xác định mục đích sử dụng các khu đất do đơn vị này quản lý, đoàn cũng làm rõ việc đơn vị cho một số người thuê đất lập lò nấu nhôm trái phép tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (Pháp Luật TP.HCM ngày 14-10-2011 đã thông tin).

TRUNG THANH