Thanh tra việc cấp giấy chứng nhận tại các quận, huyện

Thời gian các quận, huyện bắt đầu thanh tra là trước ngày 30-5 và kết thúc trước 30-9.

Mục đích thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng việc cấp giấy chứng nhận, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác cấp giấy.

THU HƯƠNG