Thay thế trưởng ban chỉ đạo dự án hướng đến người thu nhập thấp

Theo đó, cử Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay ông Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) làm Trưởng ban chỉ đạo Dự án này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 10-4-2014.

Ngày 5-9-2013, ông Nguyễn Thiện Nhân đã được Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ VN lần thứ 6 (khóa VII) hiệp thương, cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại kỳ họp QH cuối năm ngoái, ông đã được QH miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng. Tại kỳ họp này, QH cũng phê chuẩn tờ trình của Thủ tướng đồng ý để ông Vũ Đức Đam (Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) giữ chức vụ Phó Thủ tướng.

Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp Việt Nam" do WB hỗ trợ Chính phủ Việt Nam với tổng vốn đầu tư 55 triệu đô la, được thực hiện trong thời gian 5 năm (2013-2018) với mục tiêu hỗ trợ các Viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong việc hoàn thiện, tiếp nhận, nâng cấp, phát triển, mở rộng quy mô và thương mại hóa công nghệ đổi mới nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ phục vụ người thu nhập thấp, góp phần cải thiện đời sống của người thu nhập thấp trong những lĩnh vực như: Y dược cổ truyền, Công nghệ thông tin & truyền thông và Nông nghiệp, thủy sản.

TTH