(PL)- CLB bóng đá Cần Thơ đang tiến đến việc cổ phần hóa. Dự kiến sau khi cổ phần hóa, bước đầu sẽ huy động được nguồn kinh phí trên 35 tỷ đồng.

Theo ông Đỗ Minh Trưởng, Chủ tịch CLB: “Hướng đi căn cơ cho bóng đá Cần Thơ ở giai đoạn hiện nay rất cần thiết. Tiến hành cổ phần hóa để doanh nghiệp chung tay là khởi thủy cho cả quá trình thành CLB mạnh”.

Theo đề án trình duyệt, dự kiến sau khi cổ phần hóa, bước đầu sẽ huy động được nguồn kinh phí trên 35 tỷ đồng, trong đó sẽ dành ra 10 tỷ đồng để ban huấn luyện mới khởi động mùa giải hạng nhất 2010. Lãnh đạo công ty cổ phần có trách nhiệm tiếp tục kêu gọi, vận động quảng cáo, tài trợ... để có thêm khoản bổ sung vào, phục vụ di chuyển, thi đấu cho mục tiêu lên hạng.

VÂN VŨ