Với tình hình này nhiều khả năng Malaysia sẽ là quốc gia thứ tư vượt qua bóng đá Việt Nam trong tháng tới dựa vào điểm tích lũy mà bóng đá Việt Nam đang mất ưu thế dần.

A.BÌNH