Simon Biles trở thành huyền thoại Olympic - ảnh 1
Cô gái cao 1,42m đang thực hiện bài thi xà lệch.

Simon Biles trở thành huyền thoại Olympic - ảnh 2
Simon Biles cũng về nhất ở cầu thăng bằng.

Simon Biles trở thành huyền thoại Olympic - ảnh 3
Biles đang chinh phục HCV thứ sáu, ở nội dung đồng đội nữ.

Simon Biles trở thành huyền thoại Olympic - ảnh 4
Biles vô địch năm nội dung cầu thăng bằng, xà lệch, nhảy ngựa, thảm và toàn năng tại Olympic.