Tuy nhiên, đến nay chủ tịch VTF vẫn im hơi lặng tiếng dù đơn tố cáo và kiến nghị về nhiệm kỳ V VTF đã được chuyển đến rất nhiều cơ quan có trách nhiệm.

Phía Tổng cục TDTT dù từng bị nêu là bao che cho VTF vì dính đến quyền lợi của con trai lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng rất chậm trễ trong việc thụ lý và làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác quản lý VTF về mặt nhà nước.

Được biết đúng ra thì nhiệm kỳ mới VTF đã phải tiến hành từ 1,5 năm nay. Tuy nhiên, vì những tồn đọng mà Ban Chấp hành liên tục kiến nghị và kêu cứu đã không được giải quyết nên nhiệm kỳ này càng kéo dài với chồng chất các vi phạm về điều lệ và quy chế VTF đã được Bộ Nội vụ thông qua.