Điều này được chính những nhà làm bóng đá Việt Nam “thuộc” hơn ai hết qua nhiều chuyến “tầm sư học đạo”. Thế nhưng khi áp dụng vào bóng đá nước nhà thì những điều kiện bắt buộc dần dần bị nới lỏng ra. Thay vì chuẩn hóa bóng đá chuyên nghiệp thì những người vẽ lộ trình bóng đá chuyên nghiệp lại chuẩn hóa từ chuyên nghiệp theo hướng bóng đá bao cấp. Rõ nhất là CLB XMXT Sài Gòn dễ dàng bỏ giải và bỏ tất cả đội bóng theo kiểu xóa sạch bởi họ chẳng vướng mắc gì đến bóng đá cả. Sân bóng không có, tuyến trẻ cũng không và các bộ phận cần kíp buộc phải có cũng không.

Đấy cũng là lý do nhiều người từng gọi đội bóng đấy là một gánh hát rong bởi ngoài cái đội ra họ chẳng có gì ràng buộc.

A.BÌNH