Tất cả cùng đứng dậy giành một tràng pháo tay tán thưởng cho hai tay vợt đã khiến người xem có một trận đấu thú vị đến đỉnh điểm.